Virtual Reality in de ouderenzorg bij de Noorderboog

Sinds een aantal maanden zijn professionals en studenten binnen de Regiocampus bezig met een proeftuin op het gebied van Virtual Reality (VR), genaamd ‘Vr-iendje’. Daarbij kijken zij hoe deze technische innovatie van waarde kan zijn voor de (ouderen)zorg. Afgelopen week werden de eerste resultaten gepresenteerd. De proeftuin wordt uitgevoerd binnen Dunninghe van Zorggroep Noorderboog. Studenten en ouderen werden aan elkaar gekoppeld om de kansen van VR te onderzoeken.

Gerline Kuiers, vanuit Zorggroep Noorderboog betrokken bij het project, vertelt: ‘Het is echt een mooi project. We merken dat bewoners heel verschillend reageren op een VR-bril. De één vindt het niet prettig, terwijl de ander het fantastisch vindt. Eén van onze bewoners wilde de VR-bril graag op het sterfbed nog proberen. Het gaf haar zichtbaar rust. Het is geweldig om te zien dat nieuwe technieken dit effect kunnen hebben op bewoners.’ Ook de betrokken studenten Thamas, Vera en Marleen (hogeschool Viaa) zijn enthousiast: ‘Wij gaan bij de ouderen langs om de bril te testen. We gaan in gesprek met de oudere (en diens familie/naasten) en zetten daarna de bril op om te kijken hoe ze reageren. Het project heeft absoluut potentie. Ouderen kunnen plezier beleven aan het gebruik van de bril, maar het kan ook onrust of benauwdheid wegnemen (uiteraard per persoon verschillend).’

Verder onderzoek

Kuiers: ‘Het is een project dat zeker voortgang moet krijgen. We hebben de VR-bril in Dunninghe als succesvol ervaren. De basis is gelegd, en nu moeten we verder onderzoek doen. Zo merken we dat we andere beelden nodig hebben, om optimaal gebruik te kunnen maken van de brillen: scherpere beelden en beelden van plaatsen die voor de ouderen relevant zijn. Bijvoorbeeld van hun (voormalige) woonplaats, een grote stad in Nederland of een Waddeneiland. Dat kan mooie herinneringen opleveren. Daarnaast ben ik zeer benieuwd of Vr-iendje een positief effect kan hebben op mensen met dementie. Dat zullen we nog verder moeten onderzoeken. Een uitdaging is tijd. Bij de cliënten die baat hebben bij Virtual Reality willen we het vaker kunnen aanbieden. Maar met de hulp van studenten en vrijwilligers kan dit wel. Ik ben blij met waar we nu staan in het project, en ik zie uit naar het vervolg!’ wat op korte termijn zal beginnen.

HorusVR Experience

We are a world class & state of the art VR development company, enabling companies worldwide to profit from VR technology. We take Virtual Reality [VR] technology to the next level.

Request@Horus-vr.com